miluj cheb

Srdce Unie je občanská iniciativa k založení středolevicové demokratické strany/kolaice pro včasný a spravedlivý ústupu Česka od fosilních paliv k nevyčerpatelné energii.

nejpřitažlivější město pod sluncem

chebská radnice zvládá pečovat o chodníky nebo kulturu, znovu ale selhává v rozvoji čisté energetiky a v hospodaření s územními zdroji. Chce zlikvidovat rekordní plochy nejlepší orné půdy na Chebsku pro další průmyslový park, který většině Chebanů nic nepřinese, čisté a klidné pozemky pro bydlení v Mírovém sadu plánuje proplýtvat na stavbu bazénu, koupaliště a zimního stadionu, když územní plán počítá se stavbou sportovišť o pouhých 600 metrů vedle na pozemku, kde roste jen tráva a křoví.

Nechme pole pšenici a Mírový sad zahrádkářům a místo plundrování krajiny a obytných zón zvolme skutečný rozvoj. Začít můžeme třeba na střechách škol, úřadů a průmyslových hal, kde obyčejní lidé mohou vlastnit jeden nebo více solárních panelů a vydělávat na vyrobené elektřině. Vše je technicky připravené, radnice jen musí chtít.

images

zisky obyčejným lidem

Pro obnovitelné zdroje žádný problém. Německo již v roce 2016 vyrobilo přes 40 % obnovitelné elektřiny v elektrárnách spoluvlastněných občany. Dánsko povolí stavbu větrné elektrárny jen pokud je alespoň z 20 % ve vlastnictví místních obyvatel.

Elektrárny s předepsanou vlastnickou strukturou 1/3 obec, 1/3 zemský výbor, 1/3 soukromníci, z nichž 5 % dělníci urychlily také elektrizaci Československa. V roce 1935 vyráběly 24 % elektrické energie a zásobovaly proudem 2/3 obyvatel první republiky.

chytří starostové vědí, jak dosáhnout prosperity

rakouský Güssing, malé okresní město na bývalé železné oponě s Maďarskem, byl před třiceti lety chudý a plný nezaměstnanosti. Pak ale vsadil na obnovitelné zdroje energie. V lesnatém regionu investoval do využití biomasy. Ve čtyřtisícovém městě vzniklo 1200 pracovních míst a vyrostlo 50 nových firem. Sídlí tu výzkumné centrum zelených technologií. Investice do 27 elektráren na biomasu generují městu roční obrat kolem 14 milionů eur. Každý rok do města zavítá na 30 tisíc návštěvníků, aby na vlastní oči viděli, jak to funguje ...

... více v článku Přeceňované průmyslové zóny.

Být prvními politiky, kteří si sníží platy a odměny za veřejné fukce

Složíme 20 % z každého platu a odměny za politickou nebo poradní funkci placenou z veřejného rozpočtu do transparentního fondu, ze kterého pořídíme klimatický akční plán pro město Cheb, studii proveditelnosti solární teplárny spojené s novým bazénem za Chetesem a další studie pro rozvoj občanské energetiky. Dosáheme veřejně prospěšného cíle, i kdyby se proti nám zbytek radnice znovu spiknul.

Vyvětrat klid a stabilitu, která dusila radnici i za vlády KSČ

Cheb ovládá jediná strana VPM Cheb se 17 zastupitelskými židlemi z 30 a výsledkem je, že zaostáváme v obnovitelné energetice a ochraně územních zdrojů. Střechy v Chebu rozpaluje slunce, místo aby vyráběly čistou energii, nejkvalitnější ornou půdu devastují průmyslové zóny, na top lokalitách pro bytovou výstavbu se plánují sportovní haly. Silnicím nebo klimatu je jedno, kdo je opraví, jestli oranžoví, modří nebo červení. Postaráme se, aby v Chebu vítězily nejlepší myšlenky, ne jen počet zastupitelů.

Odstranit cezuru z radičích listů a ze zasedání Zastupitelstva

Získáme-li více než jednu zastupitelskou židli, garantujeme komukoli z občanů v každém vydání Chebských radničních listů prostor pro článek bez cenzury, na který máme nárok. Nebo sledujte náš projekt v Mega nápadech 2021 a s cenzurou zatočte sami. Budeme prosazovat změnu jednacího řádu Zastupitelstva, aby občan mohl v bodě různé vždy reagovat na odpověď Zastupitelstva a měl na projev dvojnásobek času.