lidé sklízejí slunce

slunce je příležitost pro energetiku a průmysl, ale hlavně pro každého jednotlivce. Nová energetika je postavená na takzvané decentralizaci. Uhlí nebo jádro jsou centralizované — jedna obrovská elektrárna u zdroje paliva nebo vody na chlazení reaktorů. Slunce proti tomu svítí všude. Sklízet se dá na každé střeše. Je decentralizované.

Decentralizovaní jsou pak také majitelé obnovitelných zdrojů a decentralizovaný je i jejich zisk, který neplyne nadnárodním gigantům, ale každému, kdo se zapojí třeba jediným solárním panelem.

Během roku 2021 oslovíme vedení Chebu s projekty, jak umožnit obyčejným lidem vyrábět elektřinu na veřejných i soukromých střechách. Aby projekty nemusela financovat sama radnice, jsou přihlášeny tři projektové vize níže (čtvrtou připravujeme) do předregistračních výzev* Modernizačního fondu EU, odkud v období 2021-2030 přiteče minimálně 150 miliard korun na financování obnovitelných zdrojů energie v Česku.