otevřená zelená ekonomika

budování a provoz obnovitelných zdrojů energie vytvoří v Chebu stovky kvalifikovaných pracovních míst a půdu pro nové studijní obory a výzkumná pracoviště průmyslových odvětí, jejichž výrobní kapacity mohou být soustředěny na Chebsku a Sokolovsku.

Energetické zisky neopustí region, ale poplynou městu a občanským energetickým komunitám. Obnovitelná vlna bude přílivem inteligence a střední třídy do Chebu. A noví obyvatelé impulsem pro rozvoj služeb a cestovního ruchu. To jsou další stovky pracovních příležitostí.

Cheb může růst a přitom být stále zelenější. Stát se srdcem Unie, vzorem pro další evropská města.